วิชา Communication Design Business Management

เป็นวิชาที่อาจารย์ให้คิดเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต  ว่าหากเราจะตัดสินใจทำธุรกิจ  จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง  ต้องวางแผนอะไรบ้าง  ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจนั้นๆ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการออกแบบ

” 1point group ”  graphic house

ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างสรรค์ งานออกแบบ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร เป็นที่มาของ graphic house เล็กๆอันเกิดจากความตั้งใจ ที่จะผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในการสื่อสาร ความคิด ไปสู่กลุ่มเป้าหมายสำหรับเจ้าขององค์กรต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ  ที่มีความต้องการจะปรับเปลี่ยนการนำเสนอ และภาพลักษณ์ใน รูปแบบใหม่ๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s