วิชา Communication Design Business Management

เป็นวิชาที่อาจารย์ให้คิดเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต  ว่าหากเราจะตัดสินใจทำธุรกิจ  จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง  ต้องวางแผนอะไรบ้าง  ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจนั้นๆ

หัวข้อเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาด้านออกแบบ

” The branch University of Art & Design ”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมที่เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์  และสร้าง บัณฑิตที่มีองค์ความรู้และมีคุณธรรม  เป็นที่มาของThe dranch University of Art & Design เพื่อสร้างนักออกแบบมืออาชีพที่มีความรอบรู้และทักษะ ในวิชาชีพเฉพาะด้าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s