ออกแบบposter

-โปสเตอร์ สสส. เชิญชวนให้หันมาออกกำลังกาย “แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย”
ถ้าอยากรู้ว่าขยับอย่างไรจึงเท่ากับออกกำลังกายให้คลิกได้ที่ http://www.thaihealth.or.th/

-โปสเตอร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เชฺิญชวนให้หันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดแบบไส้
สื่อว่า ปีนี้ใช้หลอดนี้ก็ดี ปีหน้าถ้าใช้หลอดนี้ก็จะดีกว่านี้

-โปสเตอร์เขาช่อง concept เป็นที่ว่า “เขาช่องทุกช่องของบรรยากาศความเป็นไทย”

-โปสเตอร์ รณรงค์เกี่ยวกับ “การสวมใส่เสื้อที่ทำจากหนังสัตว์ เท่ากับร่วมกันฆาตกรรมสัตว์ ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s